Zielona perła Górnego Śląska powiększy się prawie trzykrotnie. "Sytuacja jest bezprecedensowa"

Rezerwat przyrody Segiet - leżący na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór - powiększy się prawie trzykrotnie. Jego nowa powierzchnia wyniesie ponad 90 hektarów. Część tego terenu należy do prywatnego właściciela. - Sytuacja, w której taki podmiot oddaje na potrzeby ochrony grunt będący jego własnością, jest bezprecedensowa w naszym województwie - słyszymy od urzędników.
Zobacz wideo

Rezerwat przyrody Segiet leży na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór. Został utworzony w 1953 roku. Jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego największy walor to las bukowy, gdzie znaleźć można wiele sędziwych drzew. Obwód największych dochodzi do 5 metrów.

- Historia ochrony Lasu Segieckiego jest ściśle związana z rozwojem górnośląskiego górnictwa kruszczowego, które na tym terenie istniało już w XIV wieku - tłumaczy Tomasz Sanecki z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. - Las rośnie na obszarze mocno przekształconym przez działalność górniczą, co w głównej mierze zadecydowało o włączeniu go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku - dodaje.

Poszerzenie rezerwatu

Niebawem teren rezerwatu Segiet powiększy się prawie trzykrotnie. Jego nowa powierzchnia wyniesie ponad 90 ha. Nowe zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie wejdzie w życie 27 stycznia. - Głównym powodem poszerzenia rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych tego obszaru - śladów długotrwałych przekształceń, związanych z działalnością człowieka, w postaci dawnych wyrobisk górniczych - wyjaśnia Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Prace związane z poszerzeniem rezerwatu odbywały się we współpracy z pasjonatem przyrody i lokalnym miłośnikiem tego miejsca Wojciechem Sutorem. Dokonał on skrupulatnych obserwacji i zaproponował, by pod ochronę poddać łącznie 73 ha leżące na terenie lasów Skarbu Państwa i by poszerzyć otulinę. Plan ten został przedstawiony miejscowym leśnikom z Nadleśnictwa Brynek, którzy przyjęli propozycję z pełną aprobatą.

- Moje obserwacje tego terenu pozwoliły na wyszczególnienie wyjątkowych walorów przyrodniczych, w tym występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt - mówi Wojciech Sutor, prezes Fundacji Srebrne Buki. - Przez ostatnie wieki Las Segiecki był przekształcany, eksploatowany i niszczony przez człowieka. Natura jednak powróciła na zdegradowany teren i dziś w samym sercu Śląska możemy podziwiać jej piękno i harmonię, a Rezerwat Segiet to wciąż, zdaniem wielu przyrodników, najcenniejszy las Wyżyny Śląskiej - podkreśla miłośnik rezerwatu.

Zielona perła Bytomia i Tarnowskich Gór rezerwat Segiet powiększy się prawie 3-krotnie.Zielona perła Bytomia i Tarnowskich Gór rezerwat Segiet powiększy się prawie 3-krotnie. RDOŚ

RDOŚ w Katowicach - po analizach i wizji terenowej - uznała, że powiększy rezerwat o powierzchnię nawet większą niż proponowana przez Wojciecha Sutora i dodatkową ochroną obejmie część stanowiska dokumentacyjnego Blachówka, czyli nieczynnego wyrobiska dolomitu, gdzie znajdują się najważniejsze dla nietoperzy otwory wlotowe do Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich.

- Zlokalizowane pod rezerwatem Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie to jedno z ważnych w Polsce zimowisk rzadkich gatunków nietoperzy, objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Wzmocnienie ochrony tych miejsc poprzez ich włączenie do rezerwatu umożliwi większą kontrolę i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem - wyjaśnia Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Nie tylko sędziwe buki

Cenne walory przyrodnicze cechuje również teren lasu sąsiadujący z rezerwatem, położony w Bytomiu, który pozostaje w użytkowaniu wieczystym firmy Beskidzki Dom Maklerski Invest Sp. z o.o. Władze spółki wyraziły zgodę na objęcie części działki o powierzchni 0,75 ha rezerwatem.

- Sytuacja, w której prywatny podmiot oddaje na potrzeby ochrony rezerwatowej grunt będący jego własnością, jest bezprecedensowa w naszym województwie. W naszej ocenie ta sytuacja wymaga podkreślenia, szczególnie że oddany przyrodzie teren będzie cennym uzupełnieniem z punktu widzenia celu ochrony rezerwatu - podkreśla Skrzypiec.

Ostatecznie rezerwat powiększy się o 67,75 ha i jego nowa powierzchnia obejmie 92,29 ha. Utrzymana i poszerzona o 60,83 ha zostanie również otulina, której łączna powierzchnia wyniesie 142,14 ha.

Jest to kolejne tak znaczące dla metropolii i całego regionu poszerzenie rezerwatu w ostatnim czasie. W grudniu 2022 roku powiększony został rezerwat przyrody Las Murckowski w Katowicach. Dzięki temu w województwie śląskim obszar ochrony rezerwatowej zwiększył się o łącznie 108 ha.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z