Pozostałości Puszczy Śląskiej będą lepiej chronione. W Katowicach powiększają rezerwat przyrody

7 grudnia wchodzi w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące powiększenia o 40 ha rezerwatu przyrody Las Murckowski w Katowicach. Każdy fragment rezerwatu otoczony też będzie specjalną strefą ochronną. Walczyli o to społecznicy i mieszkańcy.
Zobacz wideo

Zamiast 101 hektarów rezerwat przyrody Las Murckowski będzie obejmował (od 7 grudnia) ponad 141 hektarów, w tym m.in. niedostępną dla spacerowiczów część lasu, wysuniętą najdalej na wschód, w kierunku Mysłowic.

- Ten obszar charakteryzują przede wszystkim starodrzewia bukowe, czyli buki liczące od 150 do ponad 200 lat. Znajduje się tam także wiele innych drzew, które mają wymiary pomnikowe oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt - wyjaśnia Natalia Zapała, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak dodaje, na ten teren powrócił także puszczyk uralski - chroniony gatunek sowy, niewidziany tu od ponad stu lat. I już zaczął wyprowadzać w murckowskich lasach swoje lęgi.

Pomogły "Duchy Lasu"

Z wnioskiem o powiększenie rezerwatu Las Murckowski wystąpił w lipcu 2021 roku do katowickiej RDOŚ Stanisław Jeziorański, nadleśniczy z Nadleśnictwa Katowice. Wcześniejsze były jednak działania podjęte przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt "Duchy Lasu". - Na tym najcenniejszym obszarze już od ponad dwóch lat były drzewa oznaczone do wycinki. Zwróciliśmy się wtedy do nadleśnictwa z wnioskiem o jej wstrzymanie, a po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej przygotowaliśmy petycję, którą podpisało 3,5 tysiąca osób - mówi nam Michał Adamczyk, prezes Stowarzyszenia "Duchy Lasu".

Jak dodaje, dalsze działania polegały na organizacji eventów i spotkań w lesie, aktywizowaniu przyrodników oraz mieszkańców. - Powiększenie rezerwatu to zasługa przede wszystkim społeczników oraz zwykłych mieszkańców Aglomeracji Śląskiej - stwierdza Adamczyk.

Wstępna koncepcja powiększenia rezerwatu zakładała objęcie ochroną15 hektarów najcenniejszego wschodniego fragmentu lasu, ale - po analizie wniosku - RDOŚ w Katowicach zaproponowała dodatkowo poszerzenie rezerwatu o obszary położone na północnych krańcach dotychczasowego kompleksu. - Występują tam lokalne zabagnienia ze źródłami i fragmentem potoku Przyrwa, a także urozmaicona rzeźba terenu, pozostałości biedaszybów oraz wiele niewielkich wąwozów czy też jarów, będących śladami leśnej promenady wiodącej do ówczesnego Wzgórza Erdmanna - przekazał Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

RDOŚ zdecydowało o powiększeniu rezerwatu 'Las Murckowski'.RDOŚ zdecydowało o powiększeniu rezerwatu 'Las Murckowski'. RDOŚ

Ochrona przed inwestycjami

Rezerwat przyrody Las Murckowski utworzony został niespełna 70 lat temu z zamiarem ochrony pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej, czyli nieistniejącego już kompleksu lasów, obejmującego niegdyś powierzchnię prawie 400 tysięcy hektarów. Z dniem wejścia w życie zarządzenia RDOŚ, poza powiększeniem rezerwatu, nastąpi jeszcze jedna istotna zmiana. Każdy z fragmentów rezerwatu otoczony zostanie strefą ochronną, tzw. otuliną, której łączna powierzchnia ma wynosić ponad 256 hektarów. - Zrealizowany zostanie wieloletni postulat naukowców, leśników i przyrodników, aby wokół rezerwatu utworzyć otulinę. Dzięki tej strefie rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości - mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. W ten sposób ograniczone zostanie oddziaływanie aglomeracji na chroniony teren, zlokalizowany przecież w centrum metropolii. - To ochrona na przykład przed dużymi i negatywnie oddziaływującymi inwestycjami, które mogłyby być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu - słyszymy od Natalii Zapały, rzeczniczki RDOŚ w Katowicach.

Przyroda ma pierwszeństwo

Na terenie rezerwatów obowiązuje określony katalog zakazów, taki sam jak w parkach narodowych. - W dotychczasowej części murckowskiego rezerwatu jest wytyczona trasa dla pieszych i dla rowerów, i tylko na niej można się poruszać - przypomina Natalia Zapała. Jak dodaje, w rezerwatach przyrody zabronione jest m.in. niszczenie roślin, zbieranie grzybów, spacerowanie z psami i zakłócanie ciszy. Nowo utworzona część rezerwatu Las Murckowski, czyli 15 hektarów lasu zlokalizowane bliżej Mysłowic, nie ma wytyczonych tras, więc w momencie, w którym zarządzenie RDOŚ wejdzie w życie, nie będzie można tam spacerować.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny