W Policach pod Szczecinem powstanie mikroreaktor jądrowy. "Takie inwestycje powinny być traktowane priorytetowo"

W Policach pod Szczecinem powstanie mikroreaktor atomowy. Będzie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police. Celem jest zmniejszanie śladu węglowego. - Będzie to amerykański ultrabezpieczny reaktor czwartej generacji - podkreśla prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.
Zobacz wideo

Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie w tej sprawie. Chodzi o rozwój i budowę obiektu badawczego energetyki jądrowej, wyposażonego w technologię reaktora jądrowego typu MMR. W najbliższym półroczu strony mają opracować kompleksowy program badawczy, a potem przygotować plan budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji.

Według założeń powstanie mały reaktor MMR. Jego moc (30 megawatów) będzie znacznie mniejsza od tradycyjnych elektrowni jądrowych. Będzie służyć jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy. Jednocześnie ma zasilać w energię Zakłady Chemiczne oraz nowe zakłady Polimery Police. - Będzie to amerykański ultrabezpieczny reaktor czwartej generacji - podkreśla prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc. - Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez tego poczucia bezpieczeństwa przy fabrykach chemicznych, przy dużych temperaturach i wysokich ciśnieniach - podkreśla.

Ćwiczenia na wypadek skażenia radiacyjnego, niedaleko Zielonej Góry. W lesie pod Zieloną Górą służby ćwiczą na wypadek skażenia radiacyjnego

Podłączenie do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police ma zapewnić możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zeroemisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym. Współpraca w tym zakresie pozwoli na opracowanie planu wdrożenia na pełną skalę wykorzystania energii jądrowej do procesów chemicznych, wytwarzania pary i wodoru w obiektach Grupy Azoty Police. 

- Doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy, przede wszystkim sytuacja na rynku gazu, pokazała, jak istotną kwestią jest dywersyfikacja źródeł energii. Nie mam wątpliwości, że inwestycje w tym kierunku powinny być traktowane priorytetowo. Wspieramy więc wszystkie projekty, których celem jest rozwój źródeł stabilnej i niskoemisyjnej energii w Polsce - mówi Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.

MMR - czyli właściwie co?

MMR to wysokotemperaturowa chłodzona gazem "bateria jądrowa" czwartej generacji, wykorzystująca całkowicie ceramiczne mikrokapsułki (FCM®) w celu uzyskania najwyższego poziomu bezpieczeństwa. MMR oferuje proste, skalowalne, bezemisyjne źródło energii, które chroni zasilane przez niego obiekty przemysłowe i jest niezbędne do dekarbonizacji zastosowań przemysłowych.

- Projekt jest przykładem wsparcia USA w obszarze niezależności energetycznej Polski. Wraz z naszym partnerem - Hyundai Engineering Corporation - w pełni popieramy plany Grupy Azoty dotyczące redukcji śladu węglowego i mamy przyjemność zaoferować Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu możliwości badań przemysłowych naszego mikroreaktora wysokotemperaturowego - powiedział Francesco Venneri, dyrektor generalny i założyciel Ultra Safe Nuclear Corporation.

Potrzebne szkolenie nowych kadr

Porozumienie zakłada również możliwość organizacji szkoleń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w tym umożliwienie przeprowadzenia praktycznych badań.

- Do budowy badawczego reaktora modułowego MMR czwartej generacji potrzebni są ludzie - nowe, silne kadry, które będą specjalizowały się w energetyce atomowej. Przygotujemy je do pracy, zapoznamy z tą dziedziną, ponieważ mamy ku temu ogromne możliwości. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest jednym z kluczowych podmiotów na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej w dziedzinie nauk technicznych i energetyki - mówi prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z