Ekostrady i parkingi. Gdańsk chce rowerowej rewolucji i pyta mieszkańców, co oni na to

Nowa odsłona rowerowej strategii Gdańska czeka na ostatnie opinie przed głosowaniem radnych. Dokument o nazwie "STeR", czyli System Tras Rowerowych dla Gdańska, który powstał 10 lat temu, przechodzi właśnie aktualizację. Ma być dostosowany do współczesnych oczekiwań i możliwości. Każdy zainteresowany może się z nim zapoznać.
Zobacz wideo

W Gdańsku chcą sprawić, by mieszkańcy zaczęli postrzegać rower nie tylko jako sposób na rekreację, ale też codzienny środek transportu - do pracy czy szkoły. "STeR" w nowej odsłonie ma to ułatwić. Jak mówi Jarosław Wincek z Biura Rozwoju Gdańska, ten dokument to zarówno drobne poprawki, jak i potężne zmiany.

- Rewolucją jest na pewno pojawienie się ekostrad. Wprowadzamy je po to, żeby uwzględnić nowe środki poruszania się po mieście, na przykład hulajnogi elektryczne czy więcej rowerów elektrycznych - podaje. Wspomniane ekostrady mają być wydzielonymi drogami rowerowymi z minimalną liczbą punktów kolizji z ulicami i chodnikami. Ich celem ma być stworzenie realnej alternatywy dla samochodów.

- Chcielibyśmy, żeby te trasy rzeczywiście umożliwiały wygodny i szybki ruch tranzytowy. Żeby przejazd rowerem czy jakimś urządzeniem transportu osobistego na odległość kilkunastu kilometrów miał porównywalny czas do transportu indywidualnego czy zbiorowego - dopowiada Wincek.

Bardziej kompleksowe spojrzenie

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska zastępuje dwa dokumenty kształtujące politykę rowerową w mieście. - Chodzi o System Tras Rowerowych Dla Gdańska - "STeR", dokument strategiczny z 2011 roku oraz Strategię Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska - "SR STeR" - tłumaczy Katarzyna Błaszkowska z Biura Rozwoju Gdańska.

- Mapa "STeR 2.0" przedstawia wizję kompletnego systemu tras rowerowych w oparciu o docelowy układ transportowy Gdańska. Wskazuje też kierunek przekształceń poszczególnych tras i ich połączenia - precyzuje urzędniczka.

Setki kilometrów dla rowerów

Sieć dróg rowerowych w Gdańsku liczy w tej chwili łącznie ponad 860 kilometrów. W tej liczbie ponad 130 kilometrów to wydzielone drogi rowerowe, a ponad 600 kilometrów stanowią ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h. "STeR" ma wskazać, jak tę sieć uzupełnić.

- Chcielibyśmy docelowo uzyskać 65 kilometrów tras w standardzie ekostrady, 140 kilometrów tras w standardzie tras głównych i oczywiście najwięcej, czyli 325 kilometrów tras zbiorczych - wylicza przedstawiciel Biura Rozwoju Gdańska.

- W Gdańsku strefy ruchu uspokojonego obejmują, według danych z 2022 roku, ponad 66 procent całej siatki ulic. Nowym elementem jest to, że wskazujemy tutaj optymalny sposób realizacji tras. Nie mówimy tylko o tym, jakiej ma być klasy, ale też jaką ma mieć formę. "STeR 2.0" zawiera także wytyczne dotyczące parkingów rowerowych - dodaje Wincek.

Dokument jest udostępniony do publicznego wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska. Wnioski i uwagi co do jego założeń można składać do 23 czerwca 2023 roku.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z