Gdynia. Mały potok mocno daje się we znaki mieszkańcom. Jest nadzieja na zmianę

Wody Polskie zapowiadają rozwiązanie problemu Potoku Demptowskiego w Gdyni. W pierwszym etapie uciążliwa dla mieszkańców rzeczka zostanie poddana hydrologicznej ekspertyzie. Jej twórcy czekają też na uwagi lokalnej społeczności.
Zobacz wideo

Potok Demptowski odprowadza głównie wody opadowe z sieci kanalizacji deszczowej obwodnicy Trójmiasta oraz terenów leśnych. Ma zaledwie trzy kilometry, ale mieszkającym w okolicy ludziom potrafi dać się we znaki. Problemy pojawiają się po niemal każdym większym deszczu. - Jego koryto jest silnie zabudowane i zwężone, przez to wszelkie opady gromadzą się i zalewają okolicę - potwierdza Bogusław Pinkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Przekonuje, że od 2018 roku pracownicy Nadzoru Wodnego w Gdyni - doraźnymi działaniami - próbują obniżać ryzyko powodziowe na obszarze zlewni. - Ale dopiero powstanie ekspertyzy jednoznacznie wskaże działania prowadzące do rozwiązania problemu - przekonuje. - Prowadzimy systematyczny dozór i przeglądy koryta potoku, w szczególności po wystąpieniu nawalnych opadów deszczu. W ciągu trzech lat istnienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego wykonano cztery naprawy koryta potoku, na kwotę ponad 40 tysięcy złotych - dodaje Pinkiewicz.

Kompleksowo i definitywnie

W celu ostatecznego rozwiązania problemu konieczna jest kompleksowa przebudowa koryta. Zadanie to zostało zgłoszone do Programu Planowanych Inwestycji Wód Polskich. Pracownicy tej jednostki prowadzą obecnie rozeznanie możliwości wykonania koniecznych robót inwestycyjnych w korycie potoku, łącznie z ustaleniem kosztów wykonania robót. Według wstępnych ustaleń konieczne jest zaprojektowanie zbiornika lub zbiorników retencyjnych w miejscu wylotu wód opadowych z drogi krajowej S6 do Potoku Demptowskiego.

- Chcemy rozwiązać problem kompleksowo i definitywnie. Najpierw przeprowadzić analizę i raz na zawsze ustalić, jakie są przyczyni i źródła nadmiarowej wody, i jakie można przedsięwziąć środki zaradcze, żeby powstrzymać to zjawisko - opowiada przedstawiciel RZGW. Twórcy ekspertyzy czekają na uwagi mieszkańców, zgłaszać je można do połowy września. Dokument ze wskazaniem konkretnych rozwiązań ma być gotowy do końca listopada.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny