Gdańsk. Uczniowie będą mieli silne wsparcie. Samorząd zapowiada powołanie rzecznika ich praw

Rzecznik Praw Ucznia będzie wspierał młodych gdańszczan. Jego powołanie, jako odpowiedź na sygnały płynące ze strony młodzieży, zapowiedziały władze Gdańska. Konkurs na nowe stanowisko zostanie ogłoszony na początku czerwca.
Zobacz wideo

Rzecznik Praw Ucznia ma być dla młodych ludzi wsparciem. - Chcemy, żeby uczniowie mieli miejsce, w którym mogą znaleźć kogoś, kto ich wysłucha, ale także pomoże w rozwiązaniu ich problemów dotyczących praw człowieka, godności ludzkiej i praw obywatelskich - przekonuje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Jak dodaje, powołanie rzecznika "jest efektem współpracy zarówno środowiska uczniowskiego, pedagogów, psychologów, ale także Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska". - Ten postulat pojawił się już w ubiegłej kadencji - nadmienia.

Gdy szkoła nie widzi lub nie rozwiązuje problemu

Zakres zadań, którymi będzie zajmował się rzecznik, został wypracowany podczas konferencji edukacyjnej "Szkoła Zrównoważonego Rozwoju". Młodzież wskazała, że zewnętrzne wsparcie jest potrzebne głównie wtedy, gdy szkoła nie chce zająć się problemem lub gdy się nim zajmuje, ale go nie rozwiązuje.

- Prawa moich rówieśników i rówieśniczek nie zawsze są przestrzegane - mówi Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. - Nierzadko jesteśmy obciążeni czy to nadmierną liczbą sprawdzianów, czy po prostu innych prac. Masa uczniów jest też dyskryminowana ze względu na swoją orientację seksualną - dodaje licealista.

Rzecznik Praw Ucznia nie będzie jednoosobową instytucją. Ten, kto obejmie to stanowisko, będzie dysponował zespołem z podzielonym zakresem kompetencji. Jak wyliczają urzędnicy, powinni być to ludzie znający pracę w szkole, z wysoką wrażliwością społeczną, a także mediatorzy i prawnicy. W zespole ma znaleźć się także przedstawiciel młodzieży.

Szkolenie, doradztwo, rozwiązywanie sporów

Konkurs na nowe stanowisko ma zostać ogłoszony na początku czerwca. Formalnie Rzecznik Praw Ucznia będzie działał w Gdańskim Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, czyli filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.

- Proponowany zakres działań miałby obejmować szkolenia kadry i młodzieży z zakresu praw uczniów, superwizje dla chętnych osób z kadry czy wsparcie szkół w wypracowywaniu rozwiązań niełamiących praw uczniów - wylicza Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Ma to być także doradztwo dla kadry i osób zarządzających szkołami w zakresie praw uczniów, mediacje w sytuacjach konfliktowych, wydawanie opinii prawnych w oraz audyty szkół pod kątem przestrzegania w nich praw uczniów - dopowiada.

Urzędnicy zapowiadają, że będą zachęcać placówki do powoływania szkolnych rzeczników. Pierwsze tego typu funkcje pełnią już pedagodzy pracujący w niektórych gdańskich szkołach.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z