"Nie godzimy się na niszczenie wizerunku papieża". Radni Torunia w obronie Jana Pawła II

Radni Torunia jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia papieża Polaka. - Wyrażamy zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu i zasług świętego Jana Pawła II - czytamy w stanowisku przygotowanym przez 17 radnych z różnych klubów.
Zobacz wideo

Projekt stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Torunia wpłynął podczas obrad 53. sesji Rady Miasta. Podpisało go 17 z 29 radnych z różnych klubów.

Treść stanowiska odczytał przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski. "Rada Miasta Torunia wyraża zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu i zasług świętego Jana Pawła II. Zajmuje on szczególne miejsce w historii Torunia, Polski i Europy. (…) Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła" - czytał przewodniczący.

Zdaniem toruńskich radnych Jan Paweł II zasługuje na prawdę: "Znajdujące się w zasobach archiwalnych IPN materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dzisiaj poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o św. Janie Pawle II ani godności żadnego człowieka. Nie mogą być wykorzystywane, zwłaszcza w walce politycznej czy też używane dla doraźnych korzyści partyjnych" - czytamy.

"Potępiamy zbrodnicze czyny"

W przyjętym stanowisku toruńscy radni poruszyli też temat pedofilii. "Zło dotyka nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych, dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny. Domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronnym ofiarom tej i każdej innej formy przemocy" - podkreślają radni w swoim stanowisku.

Projekt zaprezentowany przez Marcina Czyżniewskiego zostały przyjęty przez wszystkich obecnych na sali radnych - przez aklamację.

Wcześniej oświadczenie w obronie Jana Pawła II wydał też prezydent Torunia Michał Zaleski. "Nie zgadzam się na deprecjonowanie świętości religijnej, autorytetu oraz dorobku wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II. Ocenę postaci historycznej należy pozostawić historykom, a nie może ona stanowić jedynie przedmiotu dziennikarskich dociekań" - pisze prezydent na portalu społecznościowym.

Oświadczenia w obronie Jana Pawła II opublikowali także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" Leszek Walczak. 

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z