Toruń. Wyrżnęli więcej drzew niż powinni. RDOŚ wstrzymuje wycinkę nad Wisłą

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymała wycinkę drzew w Toruniu. Chodzi o pas zieleni nad Wisłą, na Kępie Bazarowej, przy moście im. Józefa Piłsudskiego. - Zakres wycinki jest znacznie większy niż wskazano w decyzji - tłumaczy RDOŚ w Bydgoszczy.
Zobacz wideo

Kępa Bazarowa, czyli wyspa między Wisłą a jej południową odnogą - Małą Wisłą, została ogołocona z drzew. Od kilku tygodni trwa ich wycinka, co budzi w mieście ogromne kontrowersje. Urzędnicy tłumaczą, że usunięcie drzewostanu jest niezbędne, by zakończyć remont mostu im. Józefa Piłsudskiego.

 - Jest decyzja o konieczności albo wręcz obowiązku wycięcia 1500 klonów jesionolistnych. To są chwasty, polskie prawo tak określa ten rodzaj drzew. One wyniszczają gatunki szlachetne drzew i krzewów - wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski. - Taka wycinka musi być przeprowadzona, abyśmy uzyskali ostateczną decyzję o zakończeniu robót i rozliczeniu całej inwestycji - dodaje.

Wycięli więcej drzew niż mogli

W przesłanym oświadczeniu urzędnicy toruńskiego magistratu wskazują ponadto, że podczas wycinki miały zostać usunięte też drzewa suche, zamierające i zagrażające bezpieczeństwu. "Działanie takie wynika wprost z zapisów ustawy i nie wymaga dodatkowych zgód i decyzji. Wyeliminowanie takich drzew jest, nie tylko porządkowaniem lasu, ale też umożliwi prace polegające na pielęgnacji wartościowego podrostu oraz nasadzenia nowych drzew, zgodnie z warunkami siedliskowymi." - czytamy w oświadczeniu wydanym przez rzeczniczkę prezydenta Annę Kulbcką- Tondel.

Problem w tym, że teren został całkowicie ogołocony, m.in. z topól, wierzb i olch. O tym, że nad Wisłą wycięto szeroki pas zieleni mieszkańcy poinformowali Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która przeprowadziła kontrolę.

Rzeczniczka placówki Anna Gondek potwierdziła, że firma pracująca na zlecenie miasta wyrżnęła więcej niż powinna. - Zakres wycinki jest większy niż wskazany w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy mostu. Po weryfikacji w terenie przez przedstawicieli RDOŚ w Bydgoszczy stwierdzono wycięte drzewa o znacznych rozmiarach. Trwa właśnie postępowanie wyjaśniające, a wycinka jest na dzień dzisiejszy wstrzymana - informuje rzeczniczka.

Toruński magistrat wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień, które następnie zostaną przekazane do RDOŚ. Miasto podkreśla, że firma została wybrana w trybie zapytania ofertowego i musiała legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem.   

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny