Ponad 40 mln złotych na pomoc uchodźcom. Łódź dostaje finansowe wsparcie od UNICEF

Zajęcia z języka polskiego, pomoc psychologiczna, wydarzenia kulturalne i sportowe - to wszystko organizowane będzie w Łodzi dla najmłodszych mieszkańców z Ukrainy oraz dla młodych łodzian i łodzianek. Środki na integrację przekaże UNICEF. Do budżetu miasta wpłynęło już pierwsze 19 mln zł.
Zobacz wideo

W Łodzi jest około 6000 ukraińskich dzieci, które - razem ze swoimi opiekunami - uciekły tu przed wojną. Znalazły miejsca w miejskich żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. - Jest ich na pewno więcej, ale nie wszystkie zostały zgłoszone. Zapewne część mam, które powoli przystosowują się do życia w nowych okolicznościach, zdecyduje się od września zapisać dzieci do naszych placówek oświatowych. Wspierać będziemy również młodzież, która pozostaje poza systemem polskiej edukacji - mówi Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent miasta do spraw akcji humanitarnej dla Ukrainy.

W tym wsparciu pomóc mają pieniądze, które Łódź otrzyma dzięki współpracy z UNICEF. Łącznie ma to być aż 42 mln zł.

Na co pójdą pieniądze?

Najwięcej środków trafi do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 20 mln zł otrzymają żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie. - Rzeczywiście tutaj potrzebnych jest najwięcej środków po to, aby dzieci i młodzież wdrożyły się w system naszej edukacji. Ważne jest wyposażenie placówek w odpowiedni sprzęt, w tym do edukacji zdalnej dla uczniów, którzy pozostają w systemie oświaty ukraińskiej. Chodzi również o podniesienie kompetencji nauczycieli, w tym przede wszystkim polonistów, którzy mają uczyć języka polskiego jako języka obcego. Z drugiej strony środki będą również potrzebne na wdrożenie do nauczania w polskich szkołach nauczycieli, którzy przyjechali do nas z Ukrainy - wylicza Kobylińska.

Sporo dzieci trafiło także do łódzkich domów dziecka i pieczy zastępczej. - Do naszego miasta przyjechało bardzo dużo sierot. Część dzieci jest z niepełnosprawnościami, dlatego ważne będą kwestie związane z rehabilitacją. Do tego dochodzi wsparcie psychologiczne - dodaje pełnomocniczka do spraw akcji humanitarnej dla Ukrainy.

Dzieci i młodzież będą korzystać z zajęć sportowych, kulturalnych i wycieczek. Ponadto będą miały zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, w tym dentystycznej i do programu szczepień. - Dla nas fundamentem jest integracja, czyli włączenie w życie miasta dzieci z Ukrainy. Musimy zrobić wszystko, aby te osoby poczuły się jak nasi, a nie jak goście - mówią urzędnicy.

Pieniądze od UNICEF trafią również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą przeznaczone na dokształcenie pracujących tam Ukraińców, którzy pomagają przy wypłatach świadczeń gwarantowanych uchodźcom.

Jesienią zorganizowana zostanie także kampania społeczna w mediach. Ma pokazać, że Łódź jest miastem dla wszystkich, czyli wielokulturowym, otwartym i tolerancyjnym.

19 milionów już jest

Plan jest realizowany bardzo szybko. Pierwsze porozumienie dotyczące współpracy między Łodzią a UNICEF podpisano 13 czerwca. Dwa tygodnie później działania zostały doprecyzowane, a w lipcu wpłynęła pierwsza transza środków. To aż 19 mln zł.

W lipcu ogłoszono trzy konkursy dla organizacji pozarządowych. Pierwszy z nich dotyczy organizowania wakacyjnych wydarzeń integracyjnych o charakterze kulturalnym dla dzieci polskich i ukraińskich. Na to zadanie przeznaczono 100 tys. zł. - Mają to być wydarzenia dla dzieci, które spędzają lato w mieście. Chcielibyśmy, aby zajęcia ruszyły jak najszybciej - mówi Kobylińska.

Drugi konkurs dotyczy organizowania cyklicznych warsztatów z różnych dziedzin, wydarzeń sportowych, atrakcji związanych ze zwiedzaniem miasta czy nauką języka polskiego. Na to zadanie jest 250 tys. zł. - Tym projektem ma zostać objętych około tysiąca dzieci. To jest zadanie długofalowe, przewidziane na kilka miesięcy - wyjaśnia urzędniczka.

Trzeci konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczy utworzenia Centrum Spilno. Ma to być punkt informacyjny dla dzieci i rodzin ukraińskich, w którym oferowana będzie różnorodna pomoc specjalistyczna. Na to przeznaczono 455 tys. zł. - To może być wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, w zakresie edukacji i zdrowia. Dla rodziców będzie to również pomoc prawna. Do tego dochodzą działania profilaktyczne oraz warsztaty mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy. Czekamy na zgłoszenia - dodaje Kobylińska.

Kolejna transza środków trafi do Łodzi po trzech miesiącach, a ostatnia na początku 2023 roku. Działania w ramach współpracy Łodzi z UNICEF będą realizowane do końca marca przyszłego roku.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny