Łódź. Będą promować podróżowanie w stylu eko. To jedyny taki kierunek w Polsce

Na Uniwersytecie Łódzkim rusza nowy kierunek studiów - turystyka zrównoważona. Takiego profilu nie ma jeszcze nigdzie w naszym kraju. - Chodzi o to, abyśmy podchodzili do tego, co odwiedzamy w bardzo świadomy sposób - mówi rzecznik uczelni.
Zobacz wideo

Studia mają dotyczyć tego, jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną. - Studenci będą nastawiać się na organizację turystyki niemasowej, wykorzystującej lokalność, walory przyrodnicze czy kulturalne rejonów - wyjaśnia Paweł Śpiechowicz, rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego. - Chodzi o odejście od turystyki masowej, w dużych hotelach i odejście od promowania wielkich spektakularnych produktów turystycznych - dodaje.

Studentów będzie interesować to, co dzieje się na peryferiach, poza wielkimi miastami atrakcyjnymi turystycznie. Będą wyszukiwać miejsc, które przyciągać mają z innych powodów.

Turystyka zrównoważona może być nazywana turystyką świadomą lub odpowiedzialną. Chodzi o to, aby minimalizować negatywny wpływ rozwoju turystki na środowisko naturalne, czy na kulturę lokalną, przy jednoczesnym generowaniu możliwości zatrudnienia dla lokalnej społeczności. - Będzie tutaj promowana postawa pozostawienia miejsca, które odwiedzamy, w takim stanie, w jakim je zobaczyliśmy albo nawet w lepszym. Chodzi o to, abyśmy podchodzili do tego, co odwiedzamy w bardzo świadomy sposób - wyjaśnia rzecznik.

Język angielski wymagany

Będą to studia magisterskie drugiego stopnia na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Mogą tutaj uczyć się studenci po różnych kierunkach licencjackich, nie ma ograniczeń. Muszą jednak bardzo dobrze znać język angielski. - Wymagana jest znajomość angielskiego na poziomie B2 - precyzuje nasz rozmówca. - To dlatego, że część przedmiotów ma być prowadzona w języku angielskim - nadmienia.

Program skupia się na czterech grupach przedmiotowych. Pierwsza to przyglądanie się turystyce z perspektywy społecznej, etycznej i filozoficznej. Druga grupa przedmiotów będzie przygotowywała studenta do badań naukowych. Kolejne będą pokazywały przykłady ze świata dobrych i złych praktyk wpływania na turystykę. Oznacza to, że będzie dużo geografii, ale też np. przedmiotów związanych z ekoturystyką. Studenci dowiedzą się, jak prowadzić świadomie małe projekty agroturystyczne, odkrywające na nowo zapomniane dziedzictwo kulturowe.

Naukowcy liczą na to, że niedługo turystyka zrównoważona będzie bardziej modna, niż turystyka masowa. Pandemia spowodowała, że mieszkańcy sami musieli poszukiwać atrakcji i form spędzania wolnego czasu. Szukali wypoczynku w miejscach mniej uczęszczanych, rezygnowali z wyjazdów zagranicznych. Stąd pomysł na uruchomienie tego kierunku na Uniwersytecie Łódzkim.

Nabór rozpocznie się 5 maja. Kandydaci mają do wyboru ponad 100 kierunków na studiach stacjonarnych i ponad 30 na studiach niestacjonarnych.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z