Podkarpacie. Szukają chętnych do pracy w Służbie Celno-Skarbowej. Do obsadzenia aż 50 etatów

Ruszył nabór do Służby Celno-Skarbowej na Podkarpaciu. Na kandydatów czeka 50 stanowisk. Osoby, które założą mundur, pracę znajdą w Medyce, Korczowej, Budomierzu, Przemyślu oraz Rzeszowie i Krośnie.

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. - Niezbędne jest wykształcenie co najmniej średnie, a także nieposzlakowana opinia i dobry stan zdrowia - mówi nam Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

I dodaje, że dodatkowym atutem kandydatów, będzie wykształcenie średnie techniczne - mechaniczne, mechatroniczne czy elektroniczne. - To z uwagi na specyfikę służby, którą pełnią funkcjonariusze, zwłaszcza na granicy - wyjaśnia rzeczniczka. Na liście wymagań dodatkowych jest też wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne. Mile widziane jest doświadczenie zawodowe i ukończone kursy lub szkolenia, które są przydatne w służbie, np. uprawnienia instruktora sportu, strzelectwa czy też kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Plusem jest posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Ile płacą?

Wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem za stopień wynosi 3801,20 zł brutto. Oprócz tego pracownikom przysługują różnego rodzaju nagrody i dodatki, np. kontrolerski, żywieniowy, za pracę w godzinach nocnych czy za dojazdy. - Oferujemy służbę, która daje poczucie stabilizacji oraz zapewnia ścieżkę kariery zawodowej - jeżeli chodzi o stopnie służbowe - od aplikanta do inspektora - mówi Chabowska. Funkcjonariusze mogą też liczyć na dofinansowanie do wypoczynku czy do kosztów udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych.

Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania. Między innymi test wiedzy, który planowany jest już 26 sierpnia, a także psychologiczny, sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna. - Osoby, które marzą o tym, aby pracować w służbach mundurowych, zapraszamy do aplikowania. Na podania czekamy do 3 sierpnia - zachęca Chabowska.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z