Przebadali wzrok uczniom z Lublina. U jednej trzeciej wykryto wady. Co dalej?

Anna Gmiterek-Zabłocka
W ramach miejskiego programu wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w Lublinie przebadano ponad 11 tysięcy uczniów z lubelskich szkół. U jednej trzeciej z nich wykryto wady. - Naszymi działaniami chcemy zwiększyć wśród rodziców i opiekunów dzieci świadomość na temat występowania wad wzroku, a także ich konsekwencji - mówi wiceprezydent miasta.
Zobacz wideo

Badania wykonano uczniom drugich klas szkół podstawowych. Przebadano ponad 11 tysięcy dzieci - u 3 260 (28 proc.) zdiagnozowano wady wzroku.

Podobne programy były przeprowadzane już wcześniej (od 2015 roku). Najwięcej problemów z oczami u dzieci wykryto w 2016 roku - było to 30 proc. badanych uczniów. W kolejnych latach ta liczba malała, aż do roku 2020, w którym znów zanotowano wzrost. Miało to związek z pandemią i zdalnym nauczaniem. Jak informują lubelscy urzędnicy, rok 2022 przyniósł kolejny wzrost liczby dzieci z wadami wzroku. 

- Wczesna diagnostyka wad refrakcji i zeza oraz wdrożenie leczenia w okresie, w którym efekty kliniczne są najlepsze, ułatwia rozwój psychofizyczny dzieci oraz możliwości nauki. Naszymi działaniami chcemy zwiększyć świadomość na temat występowania wad wzroku u dzieci, a także ich konsekwencji i potrzeby wczesnego diagnozowania oraz leczenia - mówi wiceprezydent Lublina Monika Lipińska (cytowana przez biuro prasowe ratusza).

Na badania nie trzeba było mieć skierowania. Program realizowany był w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkim rodzicom uczniów wydawane były zaświadczenia o wynikach. Jeśli okazało się, że uczeń czy uczennica wymaga dalszej diagnostyki, rodzice dostawali informację, gdzie się udać.

Nowa edycja we wrześniu

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów jest finansowany przez miasto Lublin. Roczne koszty badań i spotkań informacyjno-edukacyjnych to 100 tysięcy złotych. Kolejna edycja ma ruszyć od września. 

Wcześniej, bo już w 2021 roku, po pandemii, przebadano uczniom wzrok w ramach programu pilotażowego MEiN. Blisko 40 procent z 800 przebadanych w województwie lubelskim dzieci miało kłopoty z widzeniem. Przy czym w części szkół, zwłaszcza w miastach - aż u blisko połowy dzieci - stwierdzono problemy ze wzrokiem. 

Badanie wad wzroku to nie wszystko. W ramach miejskich programów profilaktycznych w Lublinie realizowane są też m.in. szczepienia przeciwko pneumokokom dla seniorów. To program dla osób powyżej 65. roku życia, którego celem jest ograniczenie ryzyka infekcji bakteriami pneumokokowymi, czyli dwoinką zapalenia płuc. 

Lublin realizuje również program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół - w ramach funkcjonujących na terenie miasta szkolnych gabinetów stomatologicznych. Warto również odnotować program polityki zdrowotnej na lata 2022-2024 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową" - chodzi o zdrowe odżywianie i kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków w tym zakresie. 

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z