Lubelskie już dzieli unijne środki. Co z gminami, które przyjęły uchwały anty-LGBT?

Anna Gmiterek-Zabłocka
Wiadomo już kto, na jakich zasadach i kiedy będzie się mógł ubiegać o pieniądze unijne na lata 2012-2027 w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego. To ważne, bo do rozdania w tej perspektywie - tylko dla tego jednego województwa - jest 2,43 mld euro. Gminy z dyskryminującym prawem na kasę nie mają co liczyć.
Zobacz wideo

Komisja Europejska w listopadzie zatwierdziła program "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027". Do wydania są ogromne pieniądze, m.in. na inwestycje w zdrowie, energetykę, ochronę środowiska czy bezpieczeństwo. Jak informują urzędnicy marszałka Lubelszczyzny, kluczową rolę przy wydatkowaniu pieniędzy z UE odegra nowa ustawa wdrożeniowa, która określa, jak stosować tzw. zasady ogólne, przepisy unijne czy utrwalone linie orzecznicze. 

- Pracownicy Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi byli głównymi współautorami komentarza ustawy wdrożeniowej. Komentarz dotyczy nie tylko programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, ale wszystkich programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Jest to bardzo ważna wykładnia zapisów prawnych - powiedziała na konferencji prasowej Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Lubelszczyzna właśnie ogłosiła oficjalny, zatwierdzony już "Harmonogram naboru wniosków o unijne dofinansowanie". W marcu zaplanowano ich 13, a łącznie w tym roku ma być ponad 80 naborów.

W załączniku do harmonogramu naborów znalazło się odniesienie dotyczące zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, w tym niedyskryminacji. To ważna kwestia zwłaszcza w przypadku tych gmin, w których wciąż obowiązują dyskryminujące i wykluczające uchwały anty-LGBT. Na Lubelszczyźnie sporo jest samorządów, które nie zamierzają się z tych dokumentów wycofać. Pisaliśmy o tym na naszym portalu.

W dokumencie czytamy wprost, że kluczowe jest m.in. przestrzeganie unijnych wartości, czyli choćby zasady niedyskryminacji. Projekty muszą uwzględniać "zwalczanie szkodliwych stereotypów dotyczących grup narażonych na dyskryminację, w tym osób LGBT+". W dokumencie jest też mowa o projektach dotyczących wsparcia dla nauczycieli i uczniów, w tym o zwiększeniu kompetencji kadr oświaty "w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji". 

Jest też coś jeszcze - np. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wykształcenia członków społeczności marginalizowanych. Wskazano tu choćby działania antydyskryminacyjne na rzecz osób i instytucji z otoczenia środowiska Romów.

Komisja Europejska stawia też na projekty bezpośrednio związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji - jest tu mowa o "stworzeniu systemu wsparcia dla osób dyskryminowanych, w tym dla ofiar mowy nienawiści lub przemocy ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i inne powody". 

Wszystkie programy mają być promowane w mediach o szerokim zasięgu, w mediach społecznościowych, ale też np. w postaci reklamy zewnętrznej (billboardy). 

Chodzi o ogromne pieniądze, bo to dla samej tylko Lubelszczyzny ponad 2,4 miliarda euro. Środki te mają być przeznaczone na działania m.in. z takich dziedzin jak energetyka, środowisko, turystyka, edukacja czy transport. Program obejmuje również Europejski Fundusz Społeczny, czyli środki choćby na usługi społeczne, zdrowie czy projekty dotyczące rynku pracy.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny