2,4 miliarda euro dla Lubelszczyzny. Unijne fundusze przyklepane. To pierwsza taka decyzja w kraju

W Lublinie oficjalnie zainaugurowano program "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027". To pierwsza taka inauguracja w Polsce. Pieniądze są już przyznane, w ciągu kilku tygodni mają ruszyć nabory na pierwsze projekty, które będą realizowane z pieniędzy unijnych. Co z samorządami, które przyjęły uchwały anty-LGBT?
Zobacz wideo

We wtorek w Urzędzie Marszałkowskim - z udziałem samorządowców z Lubelszczyzny - odbyła się oficjalna inauguracja programu "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027". To oznacza, że ruszają prace, których celem jest uruchomienie pierwszych naborów na projekty ze środków unijnych. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślał, że Lubelskie to pierwsze województwo w kraju, które otrzymało taką decyzję. 

Jedną z kluczowych kwestii dla Komisji Europejskiej jest przestrzeganie unijnych wartości, w tym niedyskryminacji. Jednak na Lubelszczyźnie szereg gmin i powiatów wciąż nie wycofało się z uchwał i stanowisk anty-LGBT, wykluczających określone grupy mieszkańców. Czy te gminy dostaną szansę na wypłatę środków unijnych?

- Nasz program Fundusze Europejskie jednoznacznie wskazuje, iż wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, czyli jednoznacznie respektują zasady horyzontalne - odpowiedziała TOK FM Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Nie wskazała jednak, czy np. od gmin będą wymagane jakieś deklaracje w tym zakresie. 

Odpowiednie zapisy znajdą się prawdopodobnie w regulaminach podziału unijnych pieniędzy. Pieczę nad ich wydawaniem mają sprawować komitety monitorujące. Jednym z ich zadań będzie sprawdzanie, czy dany samorząd przestrzega zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, w tym niedyskryminacji. - Instytucja zarządzająca wydatkowaniem pieniędzy będzie podejmowała ostateczną decyzję i będzie sprawdzała, czy zasady uwzględnione w programie są respektowane przez gminy, czy też nie - wyjaśniła TOK FM Lucie Žácková, przedstawicielka Komisji Europejskiej, zastępczyni szefa Działu ds. Programów i Projektów w Polsce. 

2,4 miliarda euro dla Lubelszczyzny

Chodzi o ogromne pieniądze, bo to dla samej tylko Lubelszczyzny ponad 2,4 miliarda euro. Pieniądze mają być przeznaczone na działania m.in. z takich dziedzin jak energetyka, środowisko, turystyka, edukacja czy transport. Program obejmuje również Europejski Fundusz Społeczny, czyli środki choćby na usługi społeczne, zdrowie czy projekty dotyczące rynku pracy

Wypłata pieniędzy z Krajowego Plau Odbudowy (KPO) jest na razie wstrzymana, ale środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus będą wypłacane. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zacytowała w Lublinie jedną z unijnych komisarz. - Kwestie dotyczące warunkowości nie mają wpływu na środki polityki spójności. Te pierwsze środki są już przekazywane na konta. Czekamy na przekazanie zaliczki dla Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego, które jako pierwsze otrzymało decyzję - mówiła Jarosińska-Jedynak. 

- Dzisiejsza konferencja oficjalnie inauguruje wdrażanie programu. To impuls do wytężonej pracy na rzecz naszego regionu. Pozycja lidera we wdrażaniu funduszy europejskich zobowiązuje nas do jak najszybszego i najlepszego przygotowania dokumentów - stwierdził marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z