Lublin. Geodeci ruszyli w miasto. Mieszkańcy mają obowiązek ich wpuścić. Po co?

W Lublinie rozpoczęły się wizyty geodetów. Prowadzone są na zlecenie miasta. Urzędnicy przekonują, że mieszkańcy muszą ich wpuścić, a przy okazji zwracają uwagę, jak nie dać się nabrać oszustom.
Zobacz wideo

Wizyty geodetów mają swój cel - miasto chce sprawdzić, czy wszystko jest zgodne z ewidencją gruntów i czy budynki są wykorzystywane według ich przeznaczenia. W trakcie prowadzenia prac specjalista ma prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych. Może tam dokonać niezbędnych pomiarów. Właściciel nieruchomości powinien umożliwić mu wykonanie zarówno prac geodezyjnych, jak i kartograficznych.

- Praca geodetów to część aktualizacji prowadzonej przez miasto ewidencji gruntów i budynków. W przypadkach niezgodności geodeci dokonają pomiarów oraz zaktualizują dokumentację - mówi zastępca prezydenta Lublina do spraw inwestycji i remontów Artur Szymczyk.

Objęta analizą powierzchnia Lublina to łącznie ponad 14,7 tysiąca hektarów, w tym m.in. ponad 7 tysięcy hektarów terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz 5 tysięcy hektarów użytków rolnych. Miasto informuje, że chodzi o blisko 70 tysięcy działek i prawie 50 tysięcy budynków. 

Geodeci dysponują tzw. ortofotomapą lotniczą i na jej podstawie będą odwiedzać konkretne, wybrane przez siebie miejsca. Zaktualizowane informacje posłużą następnie do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego. Dokument ten zostanie wyłożony w ratuszu. Każdy mieszkaniec będzie się mógł zapoznać i wnieść swoje uwagi. 

Jak rozpoznać geodetę?

Prace geodezyjne wykonują upoważnieni i oznakowani pracownicy spółki GEORES z Rzeszowa. Ich kontrola będzie oparta na danych i materiałach zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Do tego dojdą pomiary uzupełniające, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Skąd wiadomo, że geodeta to nie oszust czy złodziej? Każdy ekspert ma ze sobą pisemną informację z urzędu miasta o posiadanych uprawnieniach. Dokument zawiera dane osobowe wraz z numerem dowodu osobistego. Geodeci są ubrani w kamizelki odblaskowe z nazwą firmy. Jeśli dalej będziemy mieć wątpliwości, czy to nie oszust, można zadzwonić do urzędu i potwierdzić, kim jest osoba, która do nas zapukała. Informacje są udzielane pod numerem telefonu 81 466 2100 w Wydziale Geodezji, w godzinach 7.30-15.30.

Na modernizację ewidencji gruntów i budynków geodeci dostali dziewięć miesięcy, a same prace terenowe potrwają pół roku.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny