Spór o uchwały anty-LGBT. Komisja Europejska odblokowała pieniądze dla Lubelszczyzny

Blisko 26 milionów euro ma trafić na Lubelszczyznę. Komisja Europejska zgodziła się na wydanie pieniędzy zablokowanych wcześniej przez tzw. uchwałę anty-LGBT, przyjętą przez lubelskich radnych. Komisja uznała, że nie ma już zagrożenia dyskryminacją.
Zobacz wideo

Jak informuje rzecznik marszałka województwa Remigiusz Małecki, Komisja Europejska przedstawiła swoją pozytywną opinię na początku stycznia. To oznacza uruchomienie blisko 26 milionów euro (około 112 mln złotych) dla Lubelszczyzny.

- Cieszę się, że pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze unijne dla naszego regionu. To bardzo ważne wsparcie. Dzięki tym funduszom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po nowoczesną energetykę, a służba zdrowia zainwestować w leczenie i rehabilitację postcovidową - podkreśla marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Fundusze mają być przeznaczone m.in. na wsparcie dla przedsiębiorców. Nabór wniosków o dofinansowanie ma zostać ogłoszony jeszcze w styczniu. Będą je mogli składać m.in. inwestorzy, którzy planują budowę lub rozbudowę instalacji służącej do produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Dodatkowe pieniądze ma też otrzymać Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie, który chce m.in. rozbudować i stworzyć pracownię terapii oddechowej i psychologicznej. Dofinansowanie ma wynieść w tym przypadku ok. 5,5 miliona euro.

Zagrożone 26 mln euro

Chodzi o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pieniądze były zagrożone. Komisja Europejska nie chciała bowiem wspierać regionów, które przyjęły tzw. uchwały i stanowiska anty-LGBT. Jednym z nich była właśnie Lubelszczyzna, gdzie taki dokument przyjęto 25 kwietnia 2019 roku.

Blisko półtora roku później (we wrześniu 2020) sejmik województwa co prawda uchwałę zmienił, ale nie wycofał się z poprzedniej. Pojawiły się więc kolejne wątpliwości, o których pisaliśmy tu

"Popieramy wszelkie postawy dążące do poszukiwania prawdy, przejawiające troskę o rozwój moralny młodego pokolenia, instytucję rodziny oraz szkoły opartych o wartości chrześcijańskie" - to fragment stanowiska z września. Komisja Europejska uznała, że jest ono nieprecyzyjne i musi zostać doprecyzowane.

"Doprecyzowanie" przyjęto 2 listopada. Zarząd województwa przekazał KE, że "zawsze stoi na straży wolności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry (...) niepełnosprawność lub orientację seksualną, określoną w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej". 

Dziś już wiemy, że Komisja dokumenty przyjęła. Uznała, że nie ma zagrożenia dyskryminacją i nieprzestrzeganiem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej na Lubelszczyźnie.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny