Gigantyczne podwyżki cen energii i gazu. W Lublinie można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Od dziś mieszkańcy mogą starać się o dodatek osłonowy. Ma on być rekompensatą za gigantyczne podwyżki cen energii czy gazu. Zdarza się, że nawet o kilkaset procent. Dodatek ma wynieść od 400 do 1437,50 zł w zależności od wielkości gospodarstwa.
Zobacz wideo

W Lublinie wnioski przyjmowane będą od dziś (10 stycznia). Będzie je można złożyć przez internet, ale też osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. Dodatkowo - jeśli komuś wygodniej - dokumenty można również wysłać pocztą na adres Wydziału Spraw Mieszkaniowych. 

- Mieszkańcy, którym na mocy wprowadzonych przepisów przysługuje prawo do dodatku, mogą składać wnioski od poniedziałku. Wypłacane świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw - mówi sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki.

Jaki można otrzymać dodatek?

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Zarobki mogą wynosić maksymalnie 2100 zł miesięcznie (w gospodarstwie jednoosobowym) oraz maksymalnie 1500 zł miesięcznie na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym).

Warto przy tym wskazać, że wysokości dopłat będą różne - w zależności od źródła ogrzewania, jak również liczby domowników. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400-500 zł dodatku - przy założeniu, że dochód takiej osoby nie przekroczy 2100 zł. Gospodarstwo dwu- czy trzyosobowe otrzyma 600-750 zł - przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Gospodarstwo cztero- czy pięcioosobowe otrzyma 850 zł-1062,50 zł - przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Natomiast gospodarstwo najliczniejsze (sześć osób i więcej) otrzyma 1150 zł- 1437,50 zł - również przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Jak informują urzędnicy z Lublina, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia. Przykładowo - jeżeli w gospodarstwie jednoosobowym dochód wynosi 2300 zł (czyli o 200 zł więcej niż limit), to dodatek osłonowy - zamiast 400 zł - wyniesie 200 zł. Obowiązuje zatem zasada "złotówka za złotówkę". 

Jeżeli źródłem ogrzewania w danym gospodarstwie jest kocioł na paliwo stałe (np. węgiel), to wysokość dodatku osłonowego ma być powiększana o 25 proc.

Jeśli chodzi o możliwość składania wniosków o dodatek przez internet, trzeba mieć do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, by zrobić to np. za pomocą platformy ePUAP.

Osoby, które złożą wniosek do końca stycznia, mają otrzymać środki w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast złożenie wniosku pomiędzy 1 lutego a 31 października spowoduje, że dostaniemy całość świadczenia w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Urzędnicy z Lublina szacują, że do 1 lipca powinno wpłynąć łącznie około 30 tysięcy deklaracji dotyczących budynków na terenie miasta.

Realizację wypłat dodatku osłonowego rząd scedował na samorządy, dlatego - na takich samych zasadach, jak w Lublinie - można się o niego starać także w innych gminach. 

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny