Trzecie podejście do uchwały krajobrazowej w Warszawie. Ostatni moment, by zabrać głos

Piątek to ostatni dzień konsultacji projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej. To już trzecie podejście miasta do tego tematu. Poprzednią uchwałę uchylił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
Zobacz wideo

Pierwszy projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej został zaprezentowany w 2017 roku. Rok później został poprawiony i wyłożony do publicznego wglądu. Po rozpatrzeniu uwag urzędnicy przedłożyli projekt uchwały Radzie Warszawy, a ta przyjęła go niemal jednogłośnie w styczniu 2020 roku. Dokument uchylił jednak wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Zarzucił Warszawie niewłaściwe procedowanie (brak ponownego uzgodnienia i wyłożenia uchwały) i liczne przekroczenia kompetencji ustawowych (m.in. poprzez regulację reklam świetlnych czy regulację liczby nośników reklamowych na nieruchomości).

Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego. W grudniu 2020 roku sąd wydał wyrok, w którym podtrzymał proceduralne zarzuty wojewody i decyzję o uchyleniu uchwały. Z drugiej jednak strony niemal w całości oddalił zarzuty merytoryczne, podkreślając, że są one sprzeczne z celami ustawy, a ich uznanie uniemożliwiłoby ochronę ładu przestrzennego. Sądowe przepychanki - włącznie z NSA - trwały w sumie około dwóch lat.

Ostatecznie miasto skorygowało projekt i skierowało go do ponownych konsultacji. Te trwają do piątku (31 marca). Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do projektu - drogą mailową na krajobrazowa@um.warszawa.pl lub poprzez specjalny formularz. Wszystkie informacje znajdują się tu. Po rozpatrzeniu uwagi przez urzędników, uchwała krajobrazowa znów trafi pod dyskusję warszawskich radnych.

Uchwała krajobrazowa. Co zakłada?

Celem uchwały jest jak najszybsze uporządkowanie chaosu reklamowego w stolicy. Projekt zakłada między innymi ograniczenie dopuszczalnych formatów nośników reklamowych - odpowiednio do charakteru urbanistycznego poszczególnych ciągów ulicznych. Zakłada też uporządkowanie lokalizacji i skali szyldów (szczególnie na elewacjach budynków), wyklucza budowę ogrodzeń z najbardziej rażących wizualnie materiałów (ogranicza ich wysokość i ustanawia minimalne zakresy przezierności). Wyklucza też dowolne grodzenie osiedli modernistycznych - określa maksymalną rozpiętość terenów grodzonych na nowych osiedlach mieszkaniowych. Cały projekt można znaleźć tu.

Śmigłowce w Warszawie Śmigłowce w Warszawie i odgłosy wybuchów. Wojsko przeprowadzi ćwiczenia

Do udziału w konsultacjach - nawet w ostatnich godzinach przyjmowania zgłoszeń - zachęcają aktywiści z Miasto jest Nasze, którzy zgłaszają też własne postulaty. Jeden z członków stowarzyszenia Eryk Baczyński w rozmowie z TOK FM przekazał ich własne postulaty.

- Chodzi nam między innymi o skrócenie okresu przejściowego dla nośników reklamowych oraz obiektów małej architektury do roku, zamiast 3 lat, tak jak jest to teraz przewidywane. Domagamy się też całkowitego zakazu wywieszania nośników cyfrowych, emitujących silne światło - mówi nam jeden z członków stowarzyszenia Eryk Baczyński. - Kolejny postulat to restrykcyjne ograniczenie grodzenia istniejących i planowanych osiedli mieszkaniowych. Powinniśmy działać na rzecz zlikwidowania barier w dzielnicach. Jesteśmy też za zdecydowanym ograniczeniem reklam wielkoformatowych na rzecz tych mniejszych, a także ponowną weryfikację ulic i obszarów zapisanych w uchwale - dodaje.

Niedawno na naszym portalu pialiśmy o sukcesie uchwały krajobrazowej w Sopocie, gdzie dokument obowiązuje już pięć lat. Czytaj więcej: "Właściciela ostatniego billboardu ścigaliśmy aż w Toronto". Ogłaszają sukces uchwały krajobrazowej.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z