"Koszmar nieprzespanych nocy". Mieszkańcy i radni Wilanowa skarżą się na hałas obwodnicy

Mieszkańcy Wilanowa skarżą się na hałas dobiegający z Południowej Obwodnicy Warszawy. Radni - w ich imieniu - ponawiają apel o montaż ekranów akustycznych. O wsparcie w tej sprawie proszą też marszałka Mazowsza. - Mamy niezbite dowody na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu z POW - mówili politycy podczas konferencji prasowej.
Zobacz wideo

Minął rok od pełnego oddania do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z tunelem pod Ursynowem oraz sześć miesięcy od udzielenia zezwolenia na pełny ruch ciężarowy przez POW. - Dla kierowców to wspaniała możliwość skrócenia drogi ze wschodu na zachód Polski i Europy, lecz dla osób mieszkających najbliżej arterii to koszmar nieprzespanych nocy - przekonywali radni z Wilanowa, którzy w tej sprawie zorganizowali konferencję prasową.

Przebiegająca przez tę dzielnicę Południowa Obwodnica Warszawy tylko w kilku miejscach dysponuje ekranami akustycznymi, które pozwalają zminimalizować hałas. Radni podawali, że zarówno oni, jak i sami mieszkańcy interweniowali w tej sprawie wielokrotnie - do Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Apele jednak - jak mówili - nie przyniosły żadnych efektów. 

Radni przypomnieli także, że według pierwotnych założeń praktycznie cała trasa S2 na wilanowskim odcinku miała być wyposażona w ekrany. - Wydane decyzje środowiskowe to potwierdzały. Dialog mieszkańców, radnych i zarządu dzielnicy z GDDKiA trwa od wielu lat - mówił radny Hubert Królak. - Następnie GDDKiA dokonywała nowych ocen i prognoz oddziaływania na środowisko oraz natężenia hałasu, których założenia, choćby natężenia ruchu, budziły nasze poważne wątpliwości. W rezultacie GDDKiA w ramach prowadzonych oszczędności na tej inwestycji zrezygnowała z ekranów na znaczącym przebiegu trasy - dodał.

Własne badania i apel do marszałka

Aby pokazać, z jak poważnym problemem mamy do czynienia, wilanowscy radni już w zeszłym roku zbadali poziom hałasu w pobliżu POW. - Postawiliśmy mierniki. Przy ulicy Sytej na Zawadach poziom hałasu dochodził do 70 decybeli, a więc przekraczał normy przewidziane rozporządzeniem - poinformowała radna Urszula Włodarska-Sęk.

- Mamy niezbite dowody na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu z POW - mówiła posłanka Aleksandra Gajewska z Platformy Obywatelskiej (która wspierała radnych). - Zabiegamy wspólnie z władzami Warszawy o wszczęcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego postępowania nakładającego na GDDKiA obowiązek uzupełnienia brakujących ekranów, a co za tym idzie - adekwatnego zabezpieczenia mieszkańców dzielnicy Wilanów przed nadmiernym hałasem z POW - dodała.

Co na to GDDKiA?

O ekrany na wilanowskim odcinku obwodnicy zapytaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej przedstawiciele - w przesłanym nam stanowisku - przekonują, że najpierw konieczna jest specjalna analiza porealizacyjna, czyli opracowanie, które ocenia rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko po jej zrealizowaniu.

"Zgodnie z nałożonymi na GDDKiA zobowiązaniami, prace nad analizą ruszyły po upływie roku od oddania do ruchu Południowej Obwodnicy Warszawy. Prace te obecnie trwają. Realizowane są przez akredytowane laboratorium, które wykonuje m.in. pomiary hałasu. W przypadku przekroczenia norm, zostaną zaproponowane dodatkowe środki ochrony" - informuje zespół prasowy GDDKiA.

I podkreśla, że budowa nowych ekranów akustycznych będzie możliwa dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji marszałka województwa. "Ta decyzja umożliwia zabezpieczenie środków finansowych na ten cel oraz rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac projektowo-budowlanych" - czytamy w odpowiedzi.

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z