Samorządy, które nie wycofały się z uchwał anty-LGBT pieniędzy z UE nie dostaną. Jest decyzja

Komisja Europejska wprowadziła do Umowy Partnerstwa z Polską zapis, zakazujący finansowego wsparcia dla gmin czy powiatów, które przyjęły uchwały anty-LGBT. A przypomnijmy, że do podziału są ponad 72 miliary euro ze środków na realizację tzw. polityki spójności.

Poznaliśmy treść ostatecznego brzmienia Umowy Partnerstwa, wynegocjowanej przez Komisję Europejską i polski rząd. Wynika z niej jasno, że pieniądze trafią tylko do tych samorządów, które prowadzą politykę antydyskryminacyjną i równościową.

- Gminy i powiaty, w których obowiązują wykluczające osoby LGBT+ uchwały, obejdą się jedynie smakiem 72,2 miliarda euro ze środków na realizację polityki spójności - mówi Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciw Homofobii.

- W umowie partnerstwa znajduje się zapis, który mówi o tym, że żadnych pieniędzy z funduszu polityki spójności  na działania dyskryminujące nie będzie - podkreśla Justyna Nakielska z KPH. I dodaje, że uchwały, stanowiska czy deklaracje anty-LGBT są sprzeczne z zasadami, na których opiera się Unia Europejska. 

Z kolei w opinii Mirosławy Makuchowskiej z KPH, zapis w Umowie Partnerstwa doprowadzi do uchylenia haniebnych uchwał przez samorządy. Tak się już zresztą stało wcześniej - w przypadku uchwał przyjętych przez sejmiki wojewódzkie. Z obawy przed utratą dużych pieniędzy - wszystkie się z tego wycofały. Zrobiły to, bo UE zablokowała fundusze z REACT-EU dla pięciu regionów Polski, w tym Lubelszczyzny, Małopolski i Podkarpacia. Od września 2021 roku województwa zagrożone utratą wielomilionowych pieniędzy zaczęły się ze swoich uchwał wycofywać. 

Tego samego można się spodziewać teraz, jeśli chodzi o gminy i powiaty

- Jest to kolejny znak, że instytucje unijne bardzo poważnie podchodzą do przestrzegania praw człowieka w państwach członkowskich. Jest to też znak, że mamy za sobą instytucje unijne, nawet jeśli rząd nie dba o nasze prawa. To bardzo ważne w kontekście tego, że jednostki samorządu terytorialnego i rząd polski aktywnie dyskryminują osoby LGBT - mówi Justyna Nakielska. 

Decyzja KE oznacza, że gminy i powiaty, w których obowiązują homo- i transfobiczne uchwały, nie będą mogły aplikować o środki z funduszy realizujących cele polityki spójności z uwagi na to, że naruszają prawa podstawowe, w tym prawa człowieka osób LGBT+. 

Posłuchaj:

DOSTĘP PREMIUM

WE WSPÓŁPRACY Z